Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

1.3 Projektfaser

Ett projekt har bestämda faser som styrs av projektledare.

Idéfasen:
Någon har upptäckt ett problem eller en möjlighet. För att skapa ett bra beslutsunderlag, beskriver man i denna projektfas det blivande projektet och svarar på frågor som: Varför behövs en förändring? Vad innebär det att skapa ett projekt av denna idé? Vilka personer och organisationer  berörs?

Förstudiefasen:
I denna fas utreds problemet eller möjligheten vidare och  förstudiearbetet resulterar i ett skriftligt dokument där bland annat förslag till åtgärder finns beskrivna. Bör man verkligen sätta igång projektet?

Definitionsfasen:
I definitionsfasen samlar man in de krav och önskemål som ställs på projektresultatet,Kraven är dem som ställs utifrån idé, mål och intressenter.

Projektstartfasen:
Alla projektmedlemmar samlas för att starta projektet. Starten eller "kick-offen" börjar oftast med en gemensam diskussion om projektregler, innehåll och genomförande.

Implementeringsfasen:
Projektet implementeras enligt projektdokumentation och tillhärande instruktione med allokerade resurser (tid, pengar, människor), med hjälp av uppföljning och utvärdering.

Projektavslutningsfasen:
Projektledaren samlar upplöser projektgruppen och tar hand om slutrapportering.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014