Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

1.5 Projektverktyg

För att effektivt kunna samarbeta och lyckas med projekt behövs ett projektverktyg: virtuella mötesplatser, projektplatser för att kunna samla information, överblicka tidplaner och dela dokument.

Ett bra verktyg som en  projektplats, hjälper att driva projekt genom smarta lösningar, för att dela information, kommunicera och underlätta samarbetet. Med projektplats undviker man överflödig e-mail, samlar projektinformation på ett ställe och alla har tillgång till senaste version av samma dokument.

Ett bra verktyg underlättar möteskoordinering och tydliggör ansvarsfördelning. Projetorganisationen sparar tid och förbättrar kvaliteten i projektet.

 

Var som helst, när som helst

Att jobba i projekt är tidskrävande och kräver mycket administration för att hålla alla uppdaterade och få samarbetet att flyta. Med en projektplats är det lättare att involvera alla i projektet och kommunicera – oavsett om man arbetar i samma fysiska rum eller på olika platser eller kanske tillhör olika organisationer. Också styrgruppen och den utvärderaren kan  när som helst logga in till projektet och ta del av de senaste händelserna, uppdatera information och se hur projektet fortlöper.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014