Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

2.4 Vilka fördelar har LFA?

LFA-metoden leder till att:
● Skapa förutsättning till en god dialog och samförstånd mellan alla involverade (olika kategorier av intressenter).
● Se till att ägarskapet av ett projekt hamnar rätt och att projektet har målgruppsfokus.
● Tydliggöra målen, aktiviteterna och ansvar, vilket ger en konkret och specificerad projektplan som underlättar genomförandet.
● Ser dessutom till att projekt- och programplaner (handlingsplaner) blir relevanta, genomförbara och uthålliga.
● Projektarbetet blir strukturerat och effektivare, vilket leder till tids- och kostnadsbesparingar.
● Underlättar även uppföljning inklusive rapportering och utvärdering av projekt genom SMARTa mål, indikatorer och verifikationskällor. Att kunna  mäta och analysera resultat leder till bra förutsättningar till lärande och strategisk påverkan.
● Projektetresultat får, genom LFA, bättre förutsättningar att bli uthålliga och ha en långsiktig positiv effekt för målgruppen och därmed även på samhällsnivå.
© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014