Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

3.1 Innan du börjar skriva på ansökan

Planera projektet och skriv en projektplan först!
Planera realistiskt och låt inte finansieringsmöjligheter styra era genuina målsättningar!

Viktiga punkter:

  • Var ute i god tid! Att söka bidrag är en tidskrävande process.
  • Ta reda på sista ansökningsdag.
  • Ta reda på datum för beslut och om man skickar ut besked.
  • Ta reda på vilka särskilda blanketter krävs och skaffa dem i god tid.
  • Undersök om du behöver skicka med bilagor, till exempel årsberättelser från tidigare år. Det kan  t.ex. behövas namnteckningar och då är det bra att inte behöva jaga reda på dem sista kvällen.

Diskutera med finansiären för att få en bild av vad man ger bidrag till och om det är något speciellt ni bör tänka på. Läs noga igenom den allmänna beskrivningen för bidraget, fonden eller annan finansiering. Se till att ni är behöriga att söka, om det är tveksamt bör ni hellre undvika att söka och koncentrera er på de möjligheter som ni verkligen har en chans på.
 
Sortera de olika ansökningar ni har hittat i den ordning ni skulle vilja ha dem. Ni måste själv kontrollera om ni uppfyller alla krav som ställs. Var sanningsenlig och realistisk. När ni gjort ert urval av så sätter ni upp dessa på en lista i efter sista ansökningsdag.

Oavsett om du ska söka en liten summa pengar eller satsa på ett större projekt så är bidragsgivare intresserade av vad du ska använda pengarna till. Se skrivandet av ansökan som en bra chans att fundera igenom alla delar av projektet. Det mesta arbetet i ett projekt ligger ofta i förberedelsefasen och genom att formulera tankarna på papper så märker man ofta vad man behöver fundera mer på eller om man inom gruppen inte är överens om vad det är man vill göra.

Att skriva projektplan och därefter ansökningar tar en del tid men ju mer tid ni lägger ner på att fundera ut hur ni vill ha ert projekt, desto mer tid och kraft kommer ni att spara när ni väl sätter igång.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014