Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

3.2 När du skriver ansökan

Skriv kortfattat, tänk på att bidragsgivaren har många ansökningar att gå igenom.
Skriv enkelt och tydligt och förklara de ord som kan vara främmande eller tvetydiga för någon utanför verksamheten.

Viktiga punkter:

  • Bakgrund: Vilka är ni som söker? Vad gör ni?
  • Syfte: Svarar på varför ni vill genomföra det här projektet.
  • Mål och delmål: Svarar på vad ni vill uppnå med att genomföra det här projektet. Vad ska ha hänt när ni avslutar det?
  • Metod: Svarar på frågan hur ni vill arbeta för att uppnå målet.
  • Målgrupp: Vilka riktar ni er till och hur många räknar ni med att nå?
  • Tidsramar: När ska projektet börja? När ska det vara avslutat? Det är väldigt ovanligt att man kan få stöd för redan genomförda projekt.
  • Organisation: Hur ser organisationen ut kring projektet, verksamheten eller vad det är ni söker pengar för. Uppföljning och utvärdering: Hur har ni tänkt er att följa upp projektet? Hur ska ni utvärdera det ni har gjort?
  • Budget: Kostnader, egna insatser och övrig finansiering. Eventuellt uppgifter om ansökningar till andra bidragsgivare. Fortsättning: Hur kommer verksamheten att gå vidare när projektet är över.

Två centrala frågor som bidragsgivaren gärna vill ha svar på är följande:

  • Om ni skulle göra om aktiviteten, vad skulle ni göra annorlunda?
  • Kommer projektet att fortleva i föreningen? Om svaret är ja – hur då? Om svaret är nej – varför inte?

© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014