Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

4.1 Nationella bidrag, stiftelser och fonder

Information om fonder, stiftelser,bidrag eller stöd hittar du I Aurora och Fyrk.fi databasen. Databaserna har information om finansiering inom vetenskap, konst och kultur, såväl projektfinansiering som personliga stipendier.

Dessa innehåller finländska finansiärer samt utländska finansiärer, vars finansiering kan sökas av finländare eller personer bosatta i Finland.

Finansiärerna är ca 800 till antalet och uppdateras fortlöpande med ny information om finansiering. Informationen har insamlats direkt från finansiärerna. Båda är gratis att använda. De sökande bör kontrollera informationen med finansiärerna, t.ex. på deras webbsidor, där man också får noggrannare instruktioner för ansökan.

Fyrk.fi

Fyrk.fi -databasen är öppen för alla och gratis och du hittar den här http://fyrk.fi


Aurora-databasen

Aurora -databasen är öppen för alla och gratis och du hittar den här http://www.aurora-tietokanta.fi/info/about/refc/lang


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014