Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

5.2 Uppföljningsplan

Ett råd vid planering av uppföljning av projekt är att inleda med att besvara följande  frågor:
  • vad ska följas upp (målen, steg 4 i LFA) med hjälp av indikatorer (steg 7 i LFA)?
  • hur ska uppföljning gå till, vilka verktyg ska man använda för insamling? (verifikationskällor, LFA steg 7, till exempel genom studier, intervjuer och enkäter med målgruppen)
  • vem ska sköta datainsamlingen?
  • när ska uppföljning äga rum? (till exempel kontinuerligt efter varje utbildningstillfälle eller en gång per halvår eller både och?)
  • vem ska få information om projektets resultat?
  • vilken information behöver olika intressenter? (media, beslutsfattare, målgrupp)
  • hur ska informationen/uppföljningen presenteras? (genom en rapport, seminarium, tidningsartiklar, via lokal media eller genom att bjuda in beslutsfattare på ett projektbesök)
  • hur ska man ta tillvara på resultaten-lärande?
  • vem ska fatta ev. nya beslut/revideringar av projektplanen?

© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014